Riaditeľ základnej umeleckej školy oznamuje, že poskytuje žiakom ZUŠ

Holíč z organizačných dôvodov

riaditeľské voľno  dňa 30. apríla 2018, t.j. pondelok,

podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu bude pokračovať 2.mája 2018, t.j. streda.

 

 

 

pizza18 copy

Budova Základnej umeleckej školy v Holíči.

skola2